Coșul tău
0747 414 852

Termene și condiții

I. Date de identificare și contact

Vânzător:  SC Allur Flo SRL (Tulip Garden) cu sediul în Calea Mărășești 98, Bacău 600114. Tel. contact: 0747 414 852.

II. Terminologie și precizări

Utilizator: orice persoană care intră pe site-ul www.tulipgarden.ro

Cumpărător: orice persoană fizică sau juridică care achiziționează produse de pe site-ul www.tulipgarden.ro.

Bunuri/produse: produsele existente în magazinul online www.tulipgarden.ro sunt puse la dispoziția cumpărătorului prin vânzare online.

Magazin virtual: site-ul www.tulipgarden.ro pune la dispoziția cumpărătoului, în mod virtual, gamele de produse oferite spre vânzare, oferind informații legate de  prețuri, oferte, compoziție etc.

Comanda online: intenția cumpărătorului de a achiziționa unul sau mai multe produse din magazinul online. Această intenție se concretizează prin acordul clientului de a plăti suma/sumele produsului/produselor în cauză și acordul vânzătorului de a le livra.

Comanda confirmată: odată efectuată comanda online, cumpărătoul va primi din partea www.tulipgarden.ro confirmarea că produsul/produsele dorite vor fi livrate, după validarea datelor de identificare și detaliilor cerute în prealabil.

Cont client: în vederea achiziționării produselor dorite, clienții magazinului virtual www.tulipgarden.ro trebuie să își creeze un cont care curpinde informațiile de identificare (nume, prenume, telefon), adresa de livrare a produsului și/sau cea de facturare, plus condițiile de facturare: persoană fizică sau juridică.

Client nou: Cumpărătorul care își face pentru prima oară cont client pe site-ul www.tulipgarden.ro.

III. Obligațiile părților:

Vânzătorul se obligă:

  • să actualizeze zilnic prețurile și promoțiile magazinului virtual

  • să ofere, în mod gratuit, la cererea clientului, informații despre gama de produse existentă în magazinul virtual

  • să afișeze conținut cu caracter informativ despre produsele furnizate

  • să nu onoreze comanda, dacă intervin impedimente din motive independente de el, cu informarea în prealabil a cumpărătorului

Cumpărătorul se obligă:

  • să achite contravaloarea comenzii;
  • să respecte indicațiile privind îngrijirea buchetelor sau aranjamentelor florale cumpărate, pentru o mai bună conservare a lor;

  • să anunțe în timp util anularea unei comenzi, maximum …. ore, altfel se obligă să achite contravaloarea produsului/produselor comandate.

IV. Proprietate intelectuală:

Logo-ul și alte însemne grafice, mărcile (numele site-ului și al florăriei) sunt proprietatea SC Allur Flo SRL și nu pot fi folosite fără un acord scris al proprietarului.

Utilizatorii nu pot folosi informațiile regăsite pe site-ul www.tulipgarden.ro în scopuri comerciale, fără un acord scris al deținătorului site-ului.

Orice modificare neautorizată a site-ului este strict interzisă și poate fi sancționată prin lege.

IV. 1. Alte specificații:

Tulip Garden este deținătorul tuturor drepturilor intelectuale de pe site-ulwww.tulipgarden.ro, respectiv asupra designului, imaginilor funcționalităților site-ului.

Promoțiile sunt valabile fie pe perioade determinate de timp, specificate în ofertă, fie în limita stocului disponibil.

SC Allur Flo SRL nu își asumă responsabilitatea și nu poate fi făcut responsabil de prejudiciile create de informații publicate din erori care nu îi aparțin.

SC Allur Flo SRL își rezervă dreptul de a modifica orice informație de pe site-ul virtual, fără a comunica în prealabil acest lucru utilizatorilor săi.

Comunicarea cu magazinul virtual se poate realiza prin formularul de contact sau prin adresa de email: florarie@tulipgarden.ro ori la tel. 0747 414 852.

SC Allur Flo SRL își rezervă dreptul de a contacta vizitatorul magazinului virtual, dacă acesta din urmă a completat un formular de contact și solicită informații.

V. Confidențialitate:

Nicio informație transmisă de la cumpărător către vânzător sau viceversa nu poate fi făcută publică, fără acordul scris al uneia dintre părți.

Vânzătorul își rezervă dreptul de a utiliza informațiile cu caracter personal (nume, date de contact etc.) în vederea confirmării și a expedierii comenzii cumpărătoului.

Vânzătorul își rezervă dreptul, cu acordul utilizatorului, de a folosi datele cu caracter personal în vederea activităților de marketing (transmiterea de newsletter, a ofertelor etc.).

VI. Bon fiscal, factură și instrucțiuni

Produsul cumpărat din magazinul online este însoțit de factură fiscală în cazul persoanelor juridice sau de bon fiscal în cazul persoanelor fizice. De asemenea, fiecare buchet/aranjament floral vine însoțit de instrucțiuni generale de îngrijire a produsului achiziționat.

VII. Riscuri și responabilități:

Vânzătorul își asumă responsabilitatea livrării produsului către client.

Vânzătorul își asumă responsabilitatea ambalării corespunzătoare a produsului.

Dacă produsul a fost livrat și recepționat de către cumpărător, riscul pierderii produsului îi revine acestuia din urmă.

Produsul poate fi livrat prin servicii de curierat, costul aferent acestora fiind adăugat la suma totală a comenzii, sau poate fi ridicat direct de la florărie, la ora și ziua stabilite de comun acord între vânzător și cumpărător.

VIII. Plata produselor și livrare

Plata bunurilor achiziționate se poate face ramburs, la primirea coletului de către client, în baza chitanței fiscale întocmite de către curier. În cazul în care produsul va fi ridicat de la florărie, plata se va face înainte de predarea produsului către cumpărător, în baza bonului fiscal și/sau a facturii.

IX. Litigii

Toate eventualele litigii privind desfășurarea actului de vânzare-cumpărare dintre clientul final și Tulip Garden vor fi soluționate pe cale amiabilă de reprezentanții părților. În cazul imposibilității realizării unei înțelegeri, soluționarea litigiului ține de competența instanței de la sediul vânzătorului.

În cazul în care clientul dorește să formuleze orice fel de reclamații la adresa produsului comercializat de SC Allur Flo SRL, poate trimite reclamația pe adresa de email: florărie@tulipgarden.

X. Legislație aplicabilă

Termenii și condițiile prezentului magazin online se supun Legii 365/2002 privind comertul electronic, Ordonanța de Urgență 34/2014 privind protecția consumatorilor la încheierea și executarea contractelor la distanță.

XI. Forța majoră

Niciuna dintre părțile implicate în actul de vânzare-cumpărare nu răspunde de neexecutarea la termen sau executarea în mod necorespunzător (total sau parțial) a oricărei obligații care îi revine, dacă aceasta a fost cauzată de forța majoră, așa cum este definită de către lege.

Partea care invoca forța majoră este OBLIGATĂ să notifice celeilate părți, în termen de 48 de ore, prin orice mijloc cunoscut de comunicare, producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.

Dacă evenimentul nu încetează în termen de 10 zile de la producere, părtile au dreptul să-și notifice încetarea de drept a actului de vânzare-cumpărare, fără ca vreuna din ele să pretindă daune-interese.

XII. Retur

Conform OUG 34/2014, florile constituie produse care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid și sunt exceptate de la dreptul de retur.

În schimb, produsele încadrade la categoria „Accesorii”: vaze, ghivece, obiecte decorative și orice alt produs neperisabil cumpărat de pe site  pot fi returnate în următoarele condiții:

 – produsul/produsele pot fi retrimise prin curier sau aduse personal la sediul florăriei, în ambalajul original și însoțite de toate documentele aferente. Plata coletului ramburs va fi suportată de client.

 – produsul/produsele achiziționate nu au fost deteriorate de către cumpărător

  – perioada maximă de retur este de 14 zile calendaristice de la data recepționării comenzii. Contravaloarea bunurilor returnate va fi achitată în termen de 14 zile de la recepționarea returului.

Formular de retur.

XIII. Garanție și conformitate

Produsele buchete&aranjamente florale de pe www.tulipgarden.ro sunt alcătuite doar din flori proaspete și respectând instrucțiunile de îngrijire. Un astfel de produs este considerat conform cu standardele de calitate atât vreme cât este respectată descriere produsului de pe site, privind compoziția, cantitatea și prospețimea etc.

O dată intrat produsul în proprietatea cumpărătorului, asigurăm garanția florilor pentru … zile, în condițiile în care sunt respectate instrucțiunile de folosire și îngrijire care însoțesc produsul.

XIII.1. Îngrijirea buchetelor/aranjamentelor florale

Ca sfaturi generale, vă rugăm să aveți în vedere următoarele:

 – nu țineți florile în locuri cu căldură excesivă și în bătaia directă a soarelui;

 – în cazul aranjamentelor cu burete, aveți grijă ca acesta să fie mereu ud;

 – în cazul buchetelor, schimbați apa din vază zilnic și la câteva zile tăiați 1-2 cm din cozile florilor;

 – evitați să schimbați prea des locul aranjamentelor și să bruscați florile